با فلج شدن تجارت خارجی، ایران در آستانه جهش تاریخی قیمت ارز

با تشدید تحریم بانکی تجارت خارجی ایران عملن فلج شده است . واردات به کشوراز طریق گشایش اعتبار اسنادی غیرممکن شده و بانکهای اکثر کشورها از پذیرش اعتبارهای اسنادی از ایران خودداری می کنند به همین دلیل حواله های نقدی تنها راه باقیمانده برای تجارت و خروج ارز شده است. این حواله ها به شدت در بازار نایاب شده و در نتیجه قیمت ارزها رو به افزایش گذاشته است.امروز شنبه نرخ هر دلار امریکا در بازار تهران به رکورد بی سابقه 1070 تومان رسید. کارشناسان پیش بینی می کنند جهش هولناک قیمت ارز در ایران بزودی روی خواهد داد. نرخ ارزهای خارجی سالهاست که توسط رژیم ایران ثابت نگه داشته شده و نرخ واقعی برابری دلار نسبت به ریال بیش از 2500 تومان تخمین زده می شود. احتمال هجوم گسترده مردم برای خرید ارز برای جلوگیری از کاهش دارایی های ریالی شدت گرفته و پیش بینی می شود روزها و هفته های داغی در بازار ارز در ایران در پیش است. حفظ دارایها و سپرده ها به ریال عملن باعث کاهش دارایی سپرده گذاران به قیمت های واقعی است

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s