اگه جاسوسن خيلی ببخشيد ولی گه میخورين آزادشون میکنين

آقا ما ماجرای این جاسوسائی که آزاد میشن حالا چه ایرانی..چه آمريکائی رو نفهميديم.. اگه جاسوسن خيلی ببخشيد ولی گه میخورين آزادشون میکنين..همشون بايد ا عدام شن..اگه جاسوس نيستن.. گه خوردين اینقدر تو زندان نيگهشون داشتين,همون اوّل بايد آزاد میشدن … نتيجه اخلاقی اینکه شرمنده ها ولی بهر حال گه ه رو خوردين//منبع http://friendfeed.com/jeanchristophee/bb53a7c5

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s