با فریاد مرگ بر دیکتاتور باردیگرپایبندی خودرا به راه ندا وسهراب اعلام میکنیم

با سکوت ما سگهای هار کودتا هر روز جری تر شده اند.یک روز حمله به خانه شیخ شجاع و یک روز حصر میرحسین. به نظر میرسد که جنایتکاران در حال آزمودن آستانه تحمل ما هستند.درنگ جایز نیست زیرا کودتاچیان خیالهای خامی در سر دارند غافل از اینکه این ملت زیر بار ذلت نخواهد رفت و به پیمانی که با شهدایش برای آزادی ایران از چنگال استبداد مذهبی بسته پایبند است.در پاسخ به فراخوان ندای سبز آزادی برای اعلام حمایت از سران جنبش سبز ساعت 22 دوشنبه 29 شهریور با فریاد الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور لرزه بر اندام کودتاچیان خواهیم انداخت

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s