بحرانی شدن بازار ارز در ایران

با متوقف شدن فروش ارز از پنج شنبه گذشته توسط بانک مرکزی، اوضاع در بازار ارز بشدت بحرانی شده و نرخ ارزهای خارجی بیش از 10% افزایش یافته است. به دلیل کمبود ارز اکثر صرافیها قادر به انجام حواله های ارزی مشتریهای خود نیستند و به همین دلیل بازار دچار آشفتگی بی سابقه ای شده است. نرخ دلار آمریکا در روز یکشنبه بین 1130 تومان تا 1160 تومان در نوسان بوده و یورو نیزتا 1550 تومان افزایش پیدا کرده است. برخی ناظران معتقدند خود داری بانکها در دوبی و کشورهای اروپایی از همکاری با بانک مرکزی باعث شده این بانک نتواند به تعهدات خود برای عرضه حواله های ارزی عمل کند. ادامه این روند عملن به مشکلات پیچیده تر در تجارت خارجی و صادرات و واردات خواهدشد ضمن اینکه بازارشاهد جهش شدید نرخ ارز خواهد بود .پایین نگهداشتن نرخ ارز توسط دولت اقتصادتولیدی ایران را به نابودی کشانده و ایران را تبدیل به یک وارد کننده کالاهای بنجل چینی کرده است. به نظر میرسد که دولت دیگر به دلیل بحران اقتصادی و تحریم های بین المللی قادر به حفظ نرخ کاذب برای ارز نخواهد بود. نگهداری سپرده ها به ریال در حالی که امکان افزایش شدید نرخ ارز در بازار وجود دارد عملن به متضرر شدن سپرده گذاران ریالی خواهد بودو به نسبت افزایش نرخ ارز از دارایی آنان کاسته خواهد شد

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s