دادن حتی یک ریال مالیات به این رژیم کمک به ادامه سرکوب است/ از اصناف اعتصابی حمایت کنیم

در پی اعتصاب گسترده صنف طلا فروش دربازارهای دهها شهر کشور و پیوستن اصناف آهن، فرش و پارچه به آنان، سایتهای وابسته به رژیم تبلیغات وسیعی را برای ایجاد تفرقه بین اقشار مختلف جانعه آغاز کردند سایت های تابناک و الف که در پانزده ماه سرکوب ملت ایران همواره از دولت کودتا در به خاک و خون کشیدن جوانان حمایت کرده اند در مواجهه با اصناف ناگهان حامی قانون شده و در تلاشند خود را حامی حقوق کارمندان و کارگران جا بزنند و این گروهها را علیه اصناف بشورانند.وقاحت سایت الف به جایی رسیده که صنف طلا فروش را رانت خوار معرفی می کند کیست که نداند رانتخواران واقعی در دولت و قرارگاههای ثارالله و خاتم الانبیا نشسته اند و به غارتی بدتر از مغول از این کشور مشغولند. دادن حتی یک ریال مالیات به رژیمی که جز سرکوب و جنابت و غارت برنامه دیگری برای ایران و مردمش ندارد کمک به تداوم این حاکمیت پوسیده است. هر ریال صرف خرید یک گلوله برای شلیک به قلب ندا ها ی ایران زمین ویا یک باتوم برای زدن بر سر جوانان ما خواهد شد. بیایید همه با هم اعتصاب اصناف را تبدیل به یک اعتصاب عمومی در سراسر کشور کنیم

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s