Monthly Archives: October 2010

برخلاف خامنه ای، خر به چاله ننهد پای مکرر بالله!

هرکسی دیگه ای اگر بود بعد از تهدید مردم در نماز جمعه 29 خرداد 88 و دیدن نتیجه آن، برای همیشه زبانش رو در ماتحت می گرفت و مردم تهدید نمی کرد . اما خامنه ای با تهدید و توهین … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment