برخلاف خامنه ای، خر به چاله ننهد پای مکرر بالله!

هرکسی دیگه ای اگر بود بعد از تهدید مردم در نماز جمعه 29 خرداد 88 و دیدن نتیجه آن، برای همیشه زبانش رو در ماتحت می گرفت و مردم تهدید نمی کرد . اما خامنه ای با تهدید و توهین امروز به مردم در قم و میکرب سیاسی خواند ن آنان روی خران جهان را هم سفید کرد چون هیچ خری برخلاف خر معظم دوبار پای خود رو را در یک چاله نمیگذارد. بزودی نتیجه این حماقت را از نزدیک خواهد دید.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s