مسافرین محترم تا لحظاتی دیگر ما در آسمان ایران خواهیم بود

مسافرین محترم تا لحظاتی دیگر ما در آسمان ایران خواهیم بود لطفا” کمربندها را شل کنید و برای ریدن آماده باشید
[ خلبان ارفرانس خطاب به امام خمینی و همراهان در حالیکه مهماندار با حرکات خود توضیح می دهد]http://www.google.com/reader/item/tag:google.com,2005:reader/item/8d6d0544b5dc1020

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to مسافرین محترم تا لحظاتی دیگر ما در آسمان ایران خواهیم بود

  1. ALI says:

    با درود. بسیار درست گفتی دمت گرم ودلت خوش
    پاینده باشی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s