به این تصاویر بنگرید، وای بر ما پیکر پاک فرزند وطن روی دوش قاتلان

به این تصاویر بنگرید. این پیکر فرزند وطن است روی دوش قاتلان. امروز روز 27 بهمن 1389 روز “شهید صانع ژاله” است. رسانه ماییم، لطفا با هر ابزاری که دارید خبر واقعه رابه هر کوی و برزنی ببریم و پرده از ماهیت پلید دولت کودتا بردارید

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s