تارنمای دانشجونیوز می‌گوید در میدان هفت تیر تهران یک نفر بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی کشته شده است

شعار مرگ بر خامنه ای و پرتاب سنگ از طرف مردم بعد از حمله وحشییانه نیروهای بسیجی و لباس شخصی در میدان محسنی//نیروهای لباس شخصی و بیسجی با کمک گارد ویژه کنترل میدان ونک رو به دست گرفته اند//در زیر هوای بارانی تهران مردم زیادی در پیاده روها در حرکت هستند اما اجازه کوچکترین اعتراضی داده نمیشود//یک شیرازی به رادیو فردا گفت: تعداد تظاهرکنندگان خیلی زیاد بود ولی تعداد مامورها هم انقدر بود که به شدت مردم رو سرکوب کردند//العربیه: تهران به یک پادگان بزرگ تبدیل شده است//فضای شهر بابل از بامداد امروز به شدت امنیتی بوده و نیروهای امنیتی در تمام شهر حضور چشمگیری داشته‌اند//ترافیک سنگین خیابان نیروهای موتورسوار گاردی راوادار به مانور در پیاده روها کرده . بسیجی ها از تجمع مردم در خیابان های فرعی جلوگیری میکنند//در خیابان میرداماد نیروهای امنیتی برای متفرق کردن مردم اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور کردند

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s