هرچی اون بالا نذاشتن داد بزنیم عوضش مترو رو ترررکوندیم!

هرچی اون بالا نذاشتن داد بزنیم
هرچی با دو تا مرگ بر دیکتاتور و یا حسین میرحسین نععععره‌زنون می‌ریختن می‌ترسوندن می‌پراکندن. عوضش مترو رو ترررکوندیم!

متروی انقلاب غلغله شده بود. قطار هم نمی‌اومد. هی مردم جمع شدن. همه تابلو بودن ولی کسی خیلی چیزی بروز نمی‌داد. اون‌هایی که دسته‌جمعی و خونوادگی اومده بودن با شور و حال تعریف می‌کردن. نه، انگار هیچ غیر مُختششی این پایین نبود. دختره می‌گفت بیایین همین پایین ادامه بدیم. یه پسره رو آوردن منگ. دستش رو صورتش. خانومه گفت با باتوم زدن تو سرش حالت تهوع داره. یه پسره جاشو داد به‌ش نشست. یکی بهش آب‌میوه داد. یه خانومه ساعت می‌خواست از ملت که نبضشو بگیره. قطار نمی‌اومد. همه هی جمع‌تر می‌شدن. جمع نشین دورش بابا بذارین هوا بخوره.
قطار که بالاخره رسید همون پسری که جاشو داده بود به مصدوم گفت عوضش الان انگار همه از خودیم! رسمن شد لیدر. قطار که راه افتاد یه “یاحسین” زیرزیرکی گفت. سه چار تامون دور و برش با احتیاط جواب دادیم میر حسین. بعد یهو قطار ترکید. مرگ بر دیکتاتورها می‌لرزوند. همه بی ترس و لرز صدا ول داده بودن.
به افتخار سبزها دست زدیم
یار دبستانی من خوندیم
بقیه‌ای هم که ساکت بودن،‌ با لبخند رضایت بودن فصای قطار مااه!‏
به هر ایستگاهی که می‌رسیدیم. یه هیس هیس و همه ساکت
تو ایستگاه‌ها یکی می‌گفت آقا فقط کسایی که می‌خوان برن خرید سوار شن آ
یه پسره شروع کرد فیلم گرفتن
فیلم نگییر فیلم نگیر!
دارم صدا ضبط می‌کنم
پس ضبط کن پخش کن
موسوی آزاد نشه ایران قیامت می‌شه
یامهدی شیخ مهدی
مصلحی بیچاره! این آخرین اخباره. سه‌شنبه‌ها خریده… (ئه چی بود آخرش یادم نیست :ي)‏
صدا از واگن‌های دیگه هم می‌اومد. پا هم زمین – که چه عرض کنم. زمین نذاشته بودن برامون که. کف واگن – می‌کوبیدن
هی پیاده شدن هی کم شدیم. پیاده که شدم می‌ترسیدم یکی اون تو نشون کرده باشه دنبالم کنه. لای جمعیت گم شدم
هرکی تو مترو بود بیاد بقیه‌شو بگه. هیچی که نشد ولی اقلن فهمیدیم زیادیم. داد زدیم. دلمون خنک شد

حالا می‌ترسم خبرها رو بخونم…‏ منبع http://www.google.com/reader/item/tag:google.com,2005:reader/item/6456f748961dfdc6

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s