انتقال ۳۰۰ بازداشتی مرد به اوین و ۷۰ زن بازداشت شده به وزرا

یکی از بازداشت شده های دیشب گفت: نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ زن بازداشت شده که تو یک منزل مسکونی تو خیابان کارگر نگهداری شده بودن رو انتقال دادند به وزار. ماشین های انتقال دهنده ون های پلیس و آمبولانس بودند. تو ژاندرامری مرکزی هم تو همون خیابان کارگر بیش از ۳۰۰ مرد بازداشت شده بودند که همه این افراد به اوین منتقل شدند. تعدادی نیز به صورت سلیقه ای، مثلا سن پائین یا بالا شب گذشته بعد از چند ساعت بازداشت آزاد شدند

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s