با آزادگانی که شمع وجود خود را چراغ راه آزادی ساختند سیاهی فاشیسم مذهبی رفتنی است/فراخوان وبلاگ نویسان در حمایت از زندانیان سیاسی

در منتهای ظلمت استبداد، زندانیان سیاسی با گذشتن ازخود در ادامه ی راه شهید جاودان هدی صابر نور امید را دل ملت ستمدیده ی ایران چنان روشن کردند که هیچ جای تردیدی در رهایی و آزادی باقی نمانده است. بعد از درگذشت مهندس سحابی و قتل مظلومانه هاله بهت و یاس غیر قابل توصیفی جامعه را در خود فرو بود. برای هیچکس این جنایت که با هدف نشان دادن سیبعیت عریان درندگان حکومت اسلامی صورت گرفت قابل توصیف نبود. کشتن دختر در زیر تابوت پدر جنایتی نبود که این ملت حتی تصور آن را بتواند بکند اما این رژیم نشان داد که بدتر از یزید هم میتواند باشد. هدی صابر با فدا کردن جان خود نشان داد که خامنه ای بدتر از یزید هم در این نبرد پیروز نخواهد شد. زندانیان اعتصابی با ادامه ی راه صابر ثابت کردند که آزادگی و شرافت را نمیتوان از این ملت گرفت حتی اگر دختر را زیر تابوت پدر بقتل برسانند حتی اگر با ضرب و شتم جان زندانی اعتصابی را بگیرید. ایران به شما افتخار می کند و با این حرکت شما جنبش سبز زنده تر از هر زمان دیگر به نبرد بی امان با فاشیسم مذهبی ادامه خواهد داد. درو بر شما که نامتان بعنوان معلم آزادگی ، عشق و شرافت ماندگار خواهد شد.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s