سخنان افشاگرانه افروغ در باره دخالت سپاه در سیاست و اقتصاد که سایت آینده مجبور به حذف آن شد

افروغ:بعداز بركناری آن برادر سپاهی به ایشان گفتم “سلام علیكم”!
سایت پیشكسوت نوشت: فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینكه نگاه سپاه به اجرای پروژه‌های اقتصادی همواره نگاهی جهادی بوده است، از تحویل پروژه‌های فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در آذر ماه امسال خبر داد. در همین راستا مفهوم “ورود جهادی سپاه به پروژه های اقتصادی” را با عماد افروغ، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتیم و نظر وی را در این باره جویا شدیم.

افروغ گفت: من هم در زمان آقای هاشمی رفسنجانی پیرامون ورود سپاه به عرصه اقتصادی منتقد این حركت بودم و هم در سال های اخیر ورود سپاه به عرصه های سیاسی را نقد كردم.

زمانی كه دولت جدید شكل گرفت و در آن از نیروهای سپاهی استفاده شد و این نیروها در پست های مختلف عهده دار مسئولیت شدند، این روند را نگران كننده دانستم و در مجلس نسبت به افزایش این روند هشدار دادم. در همان زمان یكی از آقایان دعوت شده به مسئولیت كه در وزارت كشور مسئولیت گرفته بود در نامه ای به اینجانب اظهار كرد كه از شما انتظار چنین رویكردی را نداشتیم.

اما درست زمانی كه ایشان را با وضعیت نامطلوبی از مسئولیت كنار زدند، بنده به ایشان گفتم “سلام علیكم”!

در زمان آقای هاشمی كه سپاه ورود به عرصه های اقتصادی را آغاز كرد در كلاس های تحلیلی خود صحبت هایی را ارائه می دادم كه اعضای سپاهی حاضر در این جلسات می گفتند احساس خاصی پیدا می كنند و من در جواب به آنها می گفتم كه راهكار، كنار كشیدن از ورود به عرصه های اقتصادی است. درست نیست كه سپاه وارد معادلات اقتصادی شود.

اكنون هم اصرار دارم كه ورود سپاه به معادلات سیاسی خطاست. ورود به حوزه های اقتصادی و سیاسی، سپاه را از مسئولیت اصلی خود دور می كند. سپاه باید همچنان در چشم مردم عزیز باقی بماند. كاركرد اصلی سپاه “وحدت بخشی” است و سپاهیان نباید این كاركرد را فراموش كنند.

سپاه متعلق به گروه یا جناح خاصی نیست و نباید كاركرد تفكیكی و جناحی داشته باشد. حمایت از حضور سپاه در معادلات سیاسی و اقتصادی بی تردید به كاركرد وحدت بخشی آن آسیب می رساند.

ضرورت های حضور جهادی

عماد افروغ در ادامه بحث به مفهوم حضور جهادی و ضرورت های آن اشاره كرد و گفت: مفهوم جهاد، مفهوم مقدسی است. زمانی كه از حضور جهادی در پروژه های اقتصادی صحبت می كنیم باید به طور دقیق مشخص شود كه پروژه ها در كجا، با تكیه بر چه نیروها و اعتباراتی دنبال می شود. اینكه چه نیروهای انسانی، چه منابع اعتباری و چه مكان هایی برای اجرای پروژه های انتخاب شده، همگی اهمیت دارد. باید بررسی شود كه این پروژه ها چگونه بدست سپاه رسیده است؛ آیا در فرایند مزاینده یا از طریق ارتباطات؟

فعالیت های اقتصادی و ورود به عرصه رقابت های اقتصادی امری عادی و پذیرفته شده است اما نوع ورود سپاه در این عرصه قابل توجه است. مگر زمانی كه بحث ایثار پیش آید. به این معنا كه ورود سپاه به پروژه ها یا رقابت های اقتصادی در راستای كاهش هزینه و افزایش خروجی پروژه هاست و اجرای آن توسط نیروهایی غیر از سپاه هزینه ها را افزایش می دهد. به بیان دیگر در مواردی كه نیروهای دیگر غیر از سپاه برای اجرای پروژه اعلام آمادگی نمی كنند، به كارگیری نیروی انسانی برای اجرای پروژه نیازمند آموزش همزمان است و این كار از عهده سایرین خارج است و مواردی اینچنین، می توان حضور سپاه در پروژه ها را با جهت گیری ایثارگری درك و تفسیر كرد.

در مجموع من هم در دوران سازندگی مخالف و منتقد حضور سپاه در عرصه های اقتصادی بودم و هم در دوران اخیر مخالف ورود سپاه به بدنه دولتی بودم. بعدها بسیاری از منتقدین اینجانب هم متوجه صحت دیدگاه های من شدند.

برای بررسی سلامت فعالیت های اقتصادی سپاه باید به مفهوم “رانت” توجه شود؛ در واقع باید دید فعالیت های اقتصادی سپاه با رانت ارتباط دارد یا خیر؟

سپاه باید از رانت پرهیز داشته باشد؛ رانت در كشورمان با قدرت دولتی و درآمدهای نفتی پیوند خورده است. سپاه بی تردید با دسترسی های خاصی كه به نسبت دیگر افراد جامعه دارد، می تواند ورود به عرصه های اقتصادی و سیاسی را تسهیل كند اما نباید این ورود به گونه ای باشد كه “رقابت”، ” خصوصی سازی” و “مشاركت” لطمه ببینند. خدشه دار شدن رقابت و مشاركت و خصوصی سازی بی تردید فعالیت های اقتصادی جامعه را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

اما ورود جهادی متفاوت است؛ در ورود جهادی انگیزه های متفاوت و خالص است. اعتبار درخواستی، نیروی انسانی و انتخاب پروژه ها در رویكرد جهادی معنای دیگری دارد. جهاد فعلی اخلاقی است كه با ایثار همراه است.

در رویكرد جهادی، پروژه ها از استحكام خاصی برخوردارند. در این رویكرد سپاه با اعتبار مشخص، پروژه را زیر قیمت تمام شده تحویل می دهد. روند اجرای پروژه ها هم به گونه ای است كه به اعتبار پروژه ها خدشه ای وارد نمی شود. در واقع در ورود جهادی، باید شاهد فعل ایثارگرایانه بود فارغ از آنكه به صلابت پروژه ها آسیبی وارد شود.

در عین حال در اثبات جهادی بودن فعالیت سپاه در عرصه های اقتصادی، توجه به انرژی صرف شده برای پروژه ها هم اهمیت دارد. معتقدم با توجه به مفهوم جهاد اقتصادی در شرایط كنونی، ورود جهادی به عرصه های اقتصادی باید تولید محور باشد. در واقع باید دید كه فعالیت های اقتصادی سپاه صرف خدمات و توزیع می شود یا تولید اقتصادی را هدف قرار داده است.

وجه تولید اقتصادی می تواند توجیهی برای جهادی بودن فعالیت های اقتصادی سپاه باشد. تفاوت میان فعالیت های توزیع محور و خدمات محور با فعالیت های تولید محور در رویكرد جهادی جایگاه ویژه ای دارد.

با این وجود ممكن است سپاه به واسطه امكانات و دسترسی های خود توجیه دیگر برای حضور در عرصه های اقتصادی داشته باشد اما این زیبنده سپاه نیست. مردم خاطره خوشی از سپاه در دوران دفاع مقدس دارند. این نوستالژی باید خوب فهمیده شود و از هر نوع آسیب به دور باشد. كاركرد وحدت بخشی این نوستالژی در شرایط كنونی جامعه قابل توجه است. كاركرد وحدت بخشی سپاه فراجناحی و معنوی بوده و باید همچنان اینگونه باقی بماند.

سپاه نباید اینگونه تصور كند كه با در اختیار داشتن قدرت و رسانه اگر چیزی دیگر به جامعه بگوید، از منظر جامعه هم مقبول خواهد افتاد.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s