Monthly Archives: January 2012

آی ملت بیدار شید و اعتراض کنید، دو برابر شدن نرخ دلار یعنی دزدیدن نصف پول از جیب تک تک شما

متاسفانه ابعاد و تبعات کاهش ارزش پول ملی برای بسیاری روشن نیست. همه داریم خبرهای افزایش نرخ سکه و دلار رو از یک رکورد به رکورد دیگه منتشر می کنیم ولی توجه نداریم داریم رکورد فلاکت ملتمون رو با سکوت … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

دعوت جمعی از بلاگرها به تحریم فعال نمایش انتخاباتی حکومت ایران

دیو اقتدارگرایی و مطلق طلبی حکومت ایران، که پیش از این و بی آنکه اعتقادی به جمهور مردم داشته باشد، در لباس جمهوریت رخ نهان کرده بود، در انتخابات ۸۸ و حوادث پس از آن چهره عیان نمود و هر … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment